Improvisations no. 03 Minis Set; William Merino Yarn

Improvisations no. 03 Minis Set; William Merino Yarn

  • $45.00


Improvisations no.03

12 minis at 10g each in speckled colors (46 yds per color)

Base:

William Merino: 75% sw merino, 25% nylon; 460 yds/100g